Asetukset

Asetetaan numeroitujen tai luetelmaluetteloiden muotoiluasetukset. Tarvittaessa voidaan käyttää muotoilua luettelohierarkian yksittäiselle tasolle.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Luettelomerkit ja numerointi. Avaa Asetukset-välilehti


Muotoilun tavoite

Valitaan muotoiltavat tasot ja määritetään käytettävä muotoilu.

Taso

Valitaan tasot, joille muotoiluasetuksia aiotaan käyttää. Valittu taso näkyy korostettuna esikatseluikkunassa.

Numerointi

Valitaan numerointityyli, jota käytetään valituilla tasoilla.

Valinta

Kuvaus

1, 2, 3, ...

Arabialaiset numerot

A, B, C, ...

Kirjaimet suuraakkosina

a, b, c, ...

Kirjaimet pienaakkosina

I, II, III, ...

Suuret roomalaiset numerot I, II, III...

i, ii, iii, ...

Pienet roomalaiset numerot i, ii, iii...

A, .., AA, .., AAA, ...

Luokittelu suuraakkosin

a,... aa,... aaa,...

Luokittelu pienaakkosin

Luettelomerkki

Lisätään luettelo- eli luetelmamerkki rivin alkuun. Valitaan ensin tämä vaihtoehto ja napsautetaan sitten (Merkki) ... -painiketta luettelomerkin valitsemiseksi.

Kuva

Luettelo- eli luetelmamerkkinä näytetään kuva. Valitse tämä vaihtoehto ja napsauta sitten Valitse-painiketta käytettävän kuvatiedoston paikallistamiseksi.Kuva upotetaan asiakirjaan.

Linkitä grafiikka

Luettelo- eli luetelmamerkkinä näytetään kuva. Valitse tämä vaihtoehto ja napsauta sitten Valitse-painiketta käytettävän kuvatiedoston paikallistamiseksi.Kuva lisätään kuvatiedostoon osoittavana linkkinä.

Ei mitään

Ei käytetä numerointityyliä.


Seuraavien kenttien esiintyminen riippuu Numerointi-luetteloruudun valinnasta.

Ennen

Annetaan merkki tai teksti, joka esiintyy numeron edessä luettelossa.

Jälkeen

Annetaan merkki tai teksti, joka esiintyy numeron jäljessä luettelossa. Jos halutaan luoda numeroitu luettelo, joka käyttää tyyliä "1.)", syötetään ".)" tähän ruutuun.

Aloita kohdasta

Annetaan uusi aloitusnumero nykyiselle tasolle.

Koodi

Avataan Lisää erikoismerkki -valintaikkuna, jossa voidaan valita luetelmasymboli.

Asetukset kuville:

Valitse...

Valitaan luetelmamerkkinä käytettävä kuva tai paikallistetaan kuvan tiedosto.

Leveys

Syötetään kuvan leveys.

Korkeus

Syötetään kuvan korkeus.

Säilytä suhde

Merkinnällä määrätään kuvan suhteet säilytettäviksi.

Tasaus

Valitaan kuvan kohdistusasetus.