Jäsennys

Katsellaan erilaisia tyylejä, joita voidaan käyttää hierarkkisiin luetteloihin. LibreOffice tukee yhdeksää jäsennystasoa luettelohierarkiassa.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Luettelomerkit ja numerointi - Jäsennys-välilehti


Valinta

Napsautetaan käytettävää jäsennystyyliä.