Korvaa

Muokataan asiakirjan ohjelmallisen korjauksen tai sanojen korvauksen tai lyhennysten korvaustaulukkoa.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Korvaukset ja poikkeukset kielelle:

Valitaan kieli, jolle luodaan korvaus säännöt tai niitä muokataan. LibreOffice etsii ensin poikkeukset kielelle, joka on määritelty nykyisen kohdistimen asemaan asiakirjassa. Tämä jälkeen haetaan muilla kielillä.

Korvaustaulukko

Luettelon sisältää kirjoitettaessa korvautuvat sanat, lyhenteet ja sanan osat. Merkinnän lisäämiseksi kirjoitetaan teksti Korvaa- ja Millä:-kenttiin ja napsautetaan sitten Uusi-painiketta. Rivin muokkaamiseksi rivi valitaan ja muutetaan tekstiä Millä:-kentässä ja napsautetaan sitten Korvaa-painiketta. Rivin poistamiseksi se valitaan ja sitten napsautetaan Poista-painiketta.

Automaattista korjausta voidaan hyödyntää erikoisen merkkimuodon käyttämiseen sanassa, lyhenteessä tai sanan osassa. Valitaan muotoiltu teksti asiakirjasta, avataan tämä valintaikkuna, tyhjennetään Vain teksti -ruutu ja syötetään sitten korvattava tekstiKorvaa-kenttään.

Korvaa

Kenttään syötetään sana, lyhenne tai sanan osa, joka halutaan korvattavaksi tekstiä kirjoitettaessa. Jokerimerkki .* sanan lopussa mahdollistaa korjauksen myös tilanteissa, joissa sanan perässä on mikä tahansa jälkiliite. Vastaavasti jokerimerkki .* sanan alussa mahdollistaa vaihtuvat etuliitteet. Esimerkiksi korvattava teksti "n:o.*" korvaustekstillä "numero" johtaa sanan "n:ossa" korvaamiseen sanalla "numerossa", tai korvattava teksti ".*..." korvaustekstillä "…" korvaa sanan perässä olevat kolme pistettä "sana..." typografisesti paremmalla Unicode-merkillä "sana…".

Vihje-kuvake

Sanan osien tai yksittäisten sanassa olevien merkkien korvaamiseksi jokerimerkit voi sijoittaa sanan alkuun ja loppuun. Esimerkiksi kellonaikojen syöttäminen numeronäppäimistön avulla käy nopeammin, kun kaksoispisteen sijaan voi kirjoittaa kaksi pilkkua. Tämä käy asettamalla korvattavaksi tekstiksi ".*,,.*" ja korvaavaksi tekstiksi ":", jolloin teksti "10,,30" korvataan automaattisesti tekstillä "10:30".


Millä

Annetaan Korvaa-kentän tekstin korvaava teksti, kuva, kehys tai OLE-objekti. Jos asiakirjassa on valittuna teksti, kuva, kehys tai OLE-objekti, asiaan kuuluva tieto on jo kentässä.

Vain teksti

Millä:-kentän merkintä tallennetaan ilman muotoiluja. Korvattaessa tekstissä käytetään asiakirjan tekstin muotoilua.

Uusi

Lisätään tai korvataan korvaustaulukon merkintä.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä ilman vahvistuskyselyä.

Dialog Buttons

Palauta

Resets modified values back to the tab page previous values.

Peruuta

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.