Asetukset

Valitaan kirjoitettaessa tapahtuvan virheiden ohjelmallisen korjaamisen asetukset ja hyväksytään OK:lla.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Käytä korvaustaulukkoa

Jos kirjoitetaan kirjainyhdistelmä, joka vastaa jotain korvaustaulukon lyhennettä, kirjainyhdistelmä vaihdetaan korvaavaan tekstiin.

Korjaa KAksi ISoa KIrjainta sanojen alussa

Jos kirjoitetaan kaksi suuraakkosta "WOrd"-sanan alkuun, toisena oleva suuraakkonen vaihtuu pienaakkoseksi.

Muuta jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjain isoksi

Muuta jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjain isoksi

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Huomautus-kuvake

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL-tunnistus

Hyperlinkki luodaan samalla, kun kirjoitetaan URL-osoite.

Korvaa ajatusviivat

Korvataan yksi tai useampia tavuviivoja pitemmällä ajatusviivalla (katso alla olevaa taulukkoa )

Teksti korvataan kun jäljessä tuleva tyhje (välilyönti, sarkainmerkki tai rivinvaihtomerkki) on kirjoitettu. Seuraavassa taulukossa A ja B edustavat tekstiä, joka voi koostua kirjaimista A ... ö tai numeroista 0 ... 9.

Teksti, joka kirjoitetaan

Saatava tulos

A - B (A, väli, miinus, väli, B)

A ‚Äď B (A, v√§li, lyhyt ajatusviiva, v√§li, B)

A -- B (A, väli, miinus, miinus, väli, B)

A ‚Äď B (A, v√§li, lyhyt ajatusviiva, v√§li, B)

A -- B (A, väli, miinus, miinus, väli, B)

A‚ÄĒB (A, pitk√§ ajatusviiva, B)
(katso huomautusta taulukon alla)

A-B (A, miinus, B)

A-B (muuttumaton)

A -B (A, väli, miinus, B)

A -B (muuttumaton)

A --B (A, väli, miinus, miinus, B)

A ‚ÄďB (A, v√§li, lyhyt ajatusviiva, B)


Huomautus-kuvake

Numeroiden välissä sekä unkarin- ja suomenkielisissä teksteissä kaksi tavuviivaa yhdistelmässä A--B korvataan lyhyellä ajatusviivalla (en-dash, n-viiva) taulukossa mainitun pitkä ajatusviivan (em-dash, m-viiva) asemesta.


Ohita tuplavälit

Korvataan kaksi tai useampia peräkkäisiä välilyöntejä yhdellä.

Dialog Buttons

Palauta

Resets modified values back to the tab page previous values.

Peruuta

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.