Kielentarkistus

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Tools - Spelling.

F7-näppäin

Oletus-palkissa napsauta

Kuvake

Spelling


Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus

Oikoluku alkaa kohdistimen sijainnista ja etenee asiakirjan tai valinnan loppuun. Sen jälkeen voidaan valita, jatketaanko oikolukua asiakirjan alusta.

Oikoluku hakee väärin kirjoitettuja sanoja ja antaa myös mahdollisuuden lisätä uusia sanoja käyttäjän sanastoon. Kun ensimmäinen väärin kirjoitettu sana löytyy Oikoluku-valintaikkuna avautuu.

Jos kielioppilaajennus on asennettu, valintaikkunan nimi on Kielentarkistus. Sanojen kirjoitusvirheet alleviivataan punaisella, kielioppivirheet sinisellä. Valintaikkuna esittää ensin kaikki kirjoitusvirheet ja sen jälkeen kaikki kielioppivirheet.

Otetaan käyttöön Tarkista kielioppi, jolloin ensin tarkistetaan kaikki kirjoitusvirheet ja sitten kielioppivirheet.

Ei sanastossa

Lause esitetään virheellinen sana korostettuna. Muokataan sanaa tai lausetta tai napsautetaan yhtä alla olevan tekstiruudun ehdotuksista.

Ehdotukset

Näyttää listan korjausehdotuksista väärin kirjoitetun sanan tilalle. Valitse oikea korjausehdotus ja napsauta Korjaa tai Korjaa kaikki.

Tekstin kieli

Määrätään oikoluvussa käytettävä kieli.

Kielen merkintää edeltää pukkimerkki, jos oikoluku on aktivoitu tälle kielelle.

Asetukset

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan valita käyttäjän määrittämiä sanastoja ja asettaa oikoluvun sääntöjä.

Lisää sanastoon

Lisätään käyttäjän määrittämään sanastoon uusi, ohjelmalle tuntematon sana.

Ohita kerran

Ohitetaan ohjelmalle tuntematon sana ja jatketaan oikolukua.

Huomautus-kuvake

Painikkeen nimikkeeksi muuttuu Jatka, jos oikoluvun valintaikkuna jätetään auki, kun palataan asiakirjan tekstiin. Jotta oikoluku jatkuisi kohdistimen sijainnista, napsautetaan Jatka-painiketta.


Ohita kaikki

Ohitetaan ohjelmalle vieraan sanan kaikki esiintymät koko LibreOffice-istunnon ajan ja jatketaan oikolukua.

Korjaa

Korvataan tuntematon sana kohdistetulla ehdotuksella. Jos kirjoittamalla on muutettu muutakin tekstiä kuin vain virheellistä sanaa, koko lause korvataan asiakirjaan.

Korjaa kaikki

Korvataan tuntemattoman sanan kaikki esiintymät kohdistetulla ehdotuksella.

Kumoa

Napsautus kumoaa käsiteltävän virkkeen viimeisimmän muutoksen. Uusi napsautus kumoaa sitä edellisen muutoksen virkkeessä.