Sarakkeen leveys

Muutetaan sarakkeen tai valittujen sarakkeiden leveyttä.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Sarake - Leveys

Avaa tietokantataulun sarakeotsikon kohdevalikko - valitse Sarakkeen leveys


Sarakeleveyttä voi muuttaa myös tarttumalla saraketunnusten väliseen jakoviivaan.

Leveys

Annetaan käytettävä sarakeleveys

Sarakeleveys tulee vallitsevan fontin mukaan säätyväksi.