Pura ryhmitys

Valittu ryhmä jaetaan yksittäisiksi objekteiksi.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Ryhmittele - Pura ryhmitys (tekstiasiakirjat, laskentataulukot)

Valitse Muuta - Pura ryhmitys (piirrosasiakirjat)

Avaa kohdevalikko - valitse Pura ryhmitys

Ryhmittelykuvake, jossa punaisella katkoviivalla kehystetyt kuviot

Pura ryhmitys


Sisäkkäisten ryhmien jakamiseksi suuremmassa ryhmässä komento tulee toistaa jokaiselle alaryhmälle.