Ryhmittele

Ryhmitellään valitut objektit, niin että ne ovat siirrettävissä yhtenä objektina.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Ryhmittele - Ryhmittele (tekstiasiakirjat, laskentataulukot)

Valitse Muuta - Ryhmittele (piirrosasiakirjat)

Avaa kohdevalikko - valitse Ryhmittele - Ryhmittele (lomakkeen ohjausobjektit)

Ryhmittelykuvake, jossa katkoviivakehystetyt kuviot

Ryhmittele


Yksittäisten objektien ominaisuudet säilyvät ryhmiteltyinäkin. Ryhmät voivat olla myös sisäkkäisiä, siis ryhmien ryhminä.