Fonttipaja-valintaikkuna (edellinen versio)

Muokataan valitun objektin fonttipaja-tehosteita, jotka on luotu vanhemmassa Fonttipaja-valintaikkunassa.

Huomautus-kuvake

Tämä Fonttipaja-valintaikkuna on käytettävissä vain vanhoille Writerin tekstiasiakirjojen fonttipajan kohteille, jotka on luotu ennen OpenOffice.org 2.0 -versiota. Valintaikkunan avaamiseksi pitää ensin kutsua Työkalut - Mukauta lisäämään valikkokomento tai kuvake.


Tekstin jalkalinjan muotoa voidaan muuttaa vastaamaan puoliympyröiden, kaarien, ympyröiden tai vapaamuotoisten viivojen muotoja.

Tasauskuvakkeet

Ylimmällä rivillä on seuraavat jalkalinjan muodot: yläpuoliympyrä, alapuoliympyrä, vasen puoliympyrä ja oikea puoliympyrä.

Keskirivillä on seuraavat jalkalinjan muodot: yläkaari, alakaari, vasen kaari ja oikea kaari.

Ylimmällä rivillä on seuraavat jalkalinjan muodot: avoin ympyrä, suljettu ympyrä, suljettu ympyrä II ja pystysuuntainen avoin ympyrä. Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi piirrosobjektissa pitää olla enemmän kuin kaksi riviä tekstiä.

Poistetaan jalkalinjan muotoilu.

Kuvake

Poissa käytössä

Tekstin jalkalinjana käytetään valitun objektin ylä- tai alareunaa.

Kuvake

Kierrä

Tekstin jalkalinjana käytetään valitun objektin ylä- tai alareunaa ja kirjainten alkuperäinen pystysuunta säilytetään.

Kuvake

Pystyssä

Horizontally slants the characters in the text object.

Kuvake

Kallista vaakasuunnassa

Vertically slants the characters in the text object.

Kuvake

Kallista pystysuunnassa

Vaihdetaan tekstin kirjoitussuunta ja käännetään tekstiä vaaka- tai pystysuunnassa. Käskyn käyttämiseksi pitää ensin ottaa käyttöön uusi jalkalinja.

Kuvake

Suunta

Kohdistetaan teksti jalkalinjan vasempaan päähän.

Kuvake

Tasaus, vasen

Keskitetään teksti tekstin jalkalinjalle.

Kuvake

Keskitä

Kohdistetaan teksti jalkalinjan oikeaan päähän.

Kuvake

Tasaus, oikea

Muutetaan tekstin kokoa, niin että se sopii jalkalinjan pituuteen.

Kuvake

Automaattinen tekstin koon määritys

Annetaan jalkalinjan ja yksittäisten merkkien pohjan välin suuruus.

Kuvake

Etäisyys

Annetaan jalkalinjan alun ja tekstin alun välin (sisennyksen) suuruus.

Kuvake

Sisennä

Näytetään tai piilotetaan tekstin jalkalinja tai valitun objektin reunat.

Kuvake

√Ą√§riviiva

Näytetään tai piilotetaan yksittäisten merkkien reunat tekstissä.

Kuvake

Tekstin ääriviiva

Poistetaan käytetty varjostustehoste tekstistä.

Kuvake

Ei varjoa

Lisätään valitun objektin tekstiin varjo. Napsautetaan painiketta ja syötetään sitten varjon mitat Etäisyys X ja Etäisyys Y -ruutuihin.

Kuvake

Pystytasossa

Lisätään valitun objektin tekstin varjon kallistus. Napsautetaan painiketta ja syötetään sitten varjon mitat Etäisyys X ja Etäisyys Y -ruutuihin.

Kuvake

Kallista

Vaakaetäisyys

Annetaan tekstin merkin ja varjon reunan vaakasuuntainen etäisyys.

Kuvake

X-etäisyys

Pystyetäisyys

Annetaan tekstin merkin ja varjon reunan pystysuuntainen etäisyys.

Kuvake

Y-etäisyys

Varjon väri

Valitaan tekstin varjon väri.