Merkkinä

Ankkuroidaan valittu kohde merkkinä nykyiseen tekstiin. Jos kohteen korkeus on suurempi kuin käytössä oleva fonttikoko, kohteen sisältävän rivin korkeutta korotetaan.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Ankkuri - Merkkinä