Järjestä

Muutetaan valittujen objektien järjestystä pinossa.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Järjestä (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Avaa kohdevalikko - valitse Järjestä (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Valitse Muuta - Järjestä (LibreOffice Draw)

Kuvake

Järjestä


Tekstin ja kuvien kerros

Jokainen asiakirjaan sijoitettava objekti pinotaan edellisten objektien päälle. Järjestä-komentoa käytetään asiakirjan objektien pinoamisjärjestyksen muuttamiseen. Tekstin pinojärjestys ei ole muutettavissa.

Tuo eteen

Siirretään valittu objekti pinon päälle, niin että se on muiden objektien edessä.

Siirrä eteenpäin

Siirretään valittua objektia yksi taso ylemmäs, niin että se on lähempänä huippua pinojärjestyksessä.

Siirrä taaksepäin

Siirretään valittua objektia yksi taso alemmas, niin että se on lähempänä pohjaa pinojärjestyksessä.

Vie taakse

Siirretään valittu objekti pinon pohjalle, niin että se on muiden objektien takana.

Edustalle

Siirretään valittua objektia tekstin eteen.

Taustalle

Siirretään valittua objektia tekstin taakse.