Pystytasossa

Käännetään valittuja objekteja pystysuunnassa ylhäältä alas.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muuta - Käännä - Pystysuunnassa (LibreOffice Draw)

Valitse Muotoilu - Kuva - Kuva -välilehti

Avaa kohdevalikko - valitse Käännä - Pystysuunnassa (esitysasiakirjat)