Sijainti ja koko

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretÀÀn, kierretÀÀn tai kallistetaan.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Sijainti ja koko


Sijainti ja koko

Valittua objektia siirretÀÀn tai sen kokoa muutetaan.

Kierto

Valittua objektia kierretÀÀn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.