Viiva

Asetetaan valitun tai piirrettävän viivan muotoiluasetukset. Voidaan myös lisätä nuolenpäät viivoihin tai muuttaa kaaviosymboleita.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Viiva - Viiva-välilehti

Choose View - Styles - open context menu and choose Modify/New - Line tab (presentation documents)

Valitse Muotoilu - Otsikko - Reunat-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Selite - Reunat-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Akselit - Viiva-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Ruudukko - Viiva-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Kaavion tausta - Reunat-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Kaavion perusta - Reunat-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Kaavioalue - Reunat-välilehti (kaaviot)


Viivan ominaisuudet

Tyylit

Select the line style that you want to use.

Viivatyyli-kuvake, jossa viivavalikoima

Viivatyyli

Värit

Select a color for the line.

Kuvake

Viivan väri

Leveys

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Kuvake

Viivan leveys

Läpinäkyvyys

Annetaan viivalle läpinäkyvyysarvo. 100% vastaa täysin läpinäkyvää ja 0% vastaa täysin peittävää.

Kuvake

Tehdään kaavion arvopisteiden merkkien asetukset.

Valitse

Valitaan kaaviossa käytettävä symbolien tyyli. Valittaessa Automaattinen LibreOffice käyttää oletussymboleja valitussa kaaviossa.

Leveys

Annetaan symbolille leveys.

Korkeus

Annetaan symbolille korkeus.

Säilytä suhde

Säilytetään symbolin suhteet annettaessa korkeus- ja leveysarvoja.

Nuolityylit

Valitun viivan yhteen tai molempiin päihin voidaan lisätä nuoli. Mukautetun nuolityylin saa lisättyä luettelon valitsemalla nuolen asiakirjasta ja napsauttamalla sitten Nuolen tyylit -välilehteä tässä valintaikkunassa.

Tyyli

Valitaan nuolenpää, jota käytetään valitulle viivalle.

Leveys

Syötetään nuolenkärjen leveys (vasen tai oikea).

Keskitä

Sijoitetaan nuolenkärjen keskikohta valitun viivan loppupisteeseen (vasen tai oikea).

Synkronoi loput

Samalla päivittyvät kummatkin nuolityylin asetukset, kun muutos tapahtuu yhdessä leveys-, tyyli- tai keskitysasetuksessa.

Kulmien ja viivanpäiden tyylit

Kulmatyyli

Valitse viivan kulmissa käytettävä tyyli. Jos viivojen välinen kulma on pieni, kantikas muoto korvataan viistotulla muodolla.

Viivanpäiden tyyli

Valitse viivanpäiden tyyli. Viivanpäitä käytetään myös katkoviivan pätkien päissä.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.