Kursivointi

Painikkeella kursivoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana kursivoidaan. Jos valinta tai sana on jo kursiivia, muotoilu poistetaan.

Mikäli kohdistin ei ole sanan sisällä eikä tekstiä ole valittu, fonttityyliä eli korostusta käytetään kirjoitettavaan tekstiin.

Toiminnon aloitustavat:

Avaa kohdevalikko - valitse Tyyli - Kursivointi

Kursivointikuvake, jossa kallistettu I

Kursivointi