Kohdistus (tekstiobjektit)

Tehdään nykyisen valinnan tasausasetukset.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Tasaus (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Valitse Muuta - Tasaus (objektit valittuna) (LibreOffice Draw)

Avaa kohdevalikko - valitse Tasaus (objektit valittuna) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Vasen

Valitut kappaleet tasataan sivun vasempaan marginaaliin.

Oikea

Valitut kappaleet tasataan sivun oikeaan marginaaliin.

Keskitetty

Valitut kappaleet keskitetään sivulla.

Tasattu

Valitut kappaleet tasataan sivun vasemmasta ja oikeasta marginaalista. Tarvittaessa voidaan määrätä myös kappaleen viimeisen rivin tasaus valitsemalla Muotoilu - Kappale - Tasaus.