Tasaus (objekteille)

Valitut objektit tasataan toisiinsa nähden.

Huomautus-kuvake

Jos yksi valituista objekteista on ankkuroitu merkkinä, jotkut tasausasetukset eivät toimi.


Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Tasaus (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Valitse Muuta - Tasaus (objektit valittuna) (LibreOffice Draw)

Avaa kohdevalikko - valitse Tasaus (objektit valittuna) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Huomautus-kuvake

Kaikkia objektityyppejä ei voi valita yhdessä. Kaikki moduulit (Writer, Calc, Impress, Draw) eivät tue kaikkia tasaustyyppejä.


Vasen

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Keskitetty

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Oikea

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Yläreuna

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Keskellä

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Alareuna

Tasataan valitut objektit alareunoistaan. Jos vain yksi objekti on valittu Draw'ssa tai Impressissä, objektin alareuna kohdistetaan sivun alamarginaaliin.