Alatunniste

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Tarvittaessa alatunnisteelle voi lisätä reunat tai taustatäytön.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Sivu - Alatunniste-välilehti

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab


Jos alatunnistetta halutaan laajentaa sivun marginaaleihin, alatunnisteelle lisätään kehys.

Alatunniste

Asetetaan alatunnisteen ominaisuudet.

Alatunniste käytössä

Adds a footer to the current page style.

Sama sisältö vasemmalla ja oikealla

Even and odd pages share the same content.

Sama sisältö etusivulla

First and even/odd pages share the same content.

Vasen reunus

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

Oikea reunus

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

Välistys

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

Käytä dynaamista välistystä

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

Korkeus

Enter the height you want for the footer.

Automaattinen korkeuden sovitus

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

Lisää

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.