Ylätunniste

Lisätään ylätunniste käytössä olevaan sivutyyliin. Ylätunniste on alue sivun ylämarginaalissa, jonne voidaan lisätä tekstiä tai kuvia.

Tarvittaessa ylätunnisteelle voi lisätä reunat tai taustatäytön.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Sivu - Ylätunniste-välilehti

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Header tab


Jos ylätunnistetta halutaan laajentaa sivun marginaaleihin, ylätunnisteelle lisätään kehys.

Ylätunniste

Asetetaan ylätunnisteen ominaisuudet.

Ylätunniste käytössä

Adds a header to the current page style.

Sama sisältö vasemmalla ja oikealla

Even and odd pages share the same content.

Sama sisältö etusivulla

Ensimmäinen ja parillinen tai pariton sivu jakavat saman sisällön.

Vasen reunus

Annetaan sivun vasemman marginaalin ja ylätunnisteen vasemman reunan välin suuruus.

Oikea reunus

Annetaan sivun oikean marginaalin ja ylätunnisteen oikean reunan välin suuruus.

Välistys

Annetaan sen (objekti)välin suuruus, joka halutaan säilyttää ylätunnisteen alareunan ja asiakirjan tekstin yläreunan välissä.

Käytä dynaamista välistystä

Valinta korvaa Objektiväli-asetuksen ja sallii ylätunnisteen laajentua ylätunnisteen ja asiakirjan tekstin väliin määritellylle alueelle.

Korkeus

Annetaan ylätunnisteen korkeus.

Automaattinen korkeuden sovitus

Merkitsemällä määrätään, että ylätunnisteen korkeus säätyy sen sisällön tilantarpeen mukaan.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

Lisää

Määritetään ylätunnisteen reunat, taustaväri tai taustakuva.