Sivu

Määritetään yksi tai monisivuisten asiakirjojen sivun taitto sekä sivunumeroinnin muoto ja arkkikoko.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Sivu - Sivu-välilehti

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress)

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Page tab


Page format tab page

Sivun laajimman tulostusalueen valitseminen

Paperikoko

Valitaan valmistettu arkkikoko luettelosta tai määritetään mukautettu paperikoko.

Muotoilun tavoite

Valitaan valmistettu arkkikoko tai määritetään mukautettu arkki syöttämällä arkin mitat Leveys- ja Korkeus-kenttiin.

Leveys

Ruudussa näkyy valitun arkin leveys. Mukautettua arkkikokoa määritettäessä leveys syötetään kenttään.

Korkeus

Ruudussa näkyy valitun arkin korkeus. Mukautettua arkkikokoa määritettäessä korkeus syötetään kenttään.

Pysty

Käsiteltävä asiakirja esitetään ja tulostetaan pystyarkille.

Vaaka

Käsiteltävä asiakirja esitetään ja tulostetaan vaakasuuntaiselle arkille.

Tekstin suunta

Valitaan asiakirjassa käytettävä kirjoitussuunta. "Oikealta vasemmalle (pysty)" -tekstin suunta kiertää koko asettelun 90 astetta oikealle ylä- ja alatunnistetta lukuun ottamatta.

Paperilokero

Valitaan tulostimen paperilähde. Tarvittaessa voidaan määrittää eri paperilokerot eri sivutyyleille. Esimerkiksi määritetään eri paperilokero ensimmäisen sivun tyylille, jolle käytetään yhtiön logopaperin lokeroa.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

Marginaalit

Määrittää sen välin suuruuden, joka jää sivun marginaalien ja asiakirjan tekstin väliin.

Vasen / Sisempi

Annetaan sivun vasemman reunan ja asiakirjan tekstin välin suuruus. Jos käytetään sivun Peilattu-asettelua, annetaan etäisyys, joka jää sisemmän tekstimarginaalin ja sivun sisäreunan väliin.

Oikea / Ulompi

Annetaan sivun oikean reunan ja asiakirjan tekstin välin suuruus. Jos käytetään sivun Peilattu-asettelua, annetaan etäisyys, joka jää ulomman tekstimarginaalin ja sivun ulkoreunan väliin.

Yläreuna

Annetaan sivun yläreunan ja asiakirjan tekstin yläreunan välin suuruus.

Alareuna

Annetaan sivun alareunan ja asiakirjan tekstin alareunan välin suuruus.

Asettelu

Muotoilun tavoite

Valitaan sivujen numerointitapa, jota käytetään työstettävässä sivutyylissä.

Changing measurement units