Järjestelytyökalu

Tehdään valitun tyylin asetukset.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Sivu - Järjestelytyökalu-välilehti

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab


Nimi

Ruudussa näkyy valitun tyylin nimi. Jos olet luomassa tai muokkaamassa mukautettua tyyliä, kirjoita tyylin nimi kenttään. Esivalmiiden tyylien nimiä ei voi muuttaa.

Seuraava tyyli

Valitaan joku olemassa olevista tyyleistä, jonka halutaan seuraavan nykyistä tyyliä. Kappaletyyleissä seuraavaa tyyliä käytetään luotavaan kappaleeseen, kun painetaan Enteriä. Sivutyyleillä seuraavaa tyyliä käytetään, kun uusi sivu luodaan.

Perusta

Valitaan tyyli, jonka halutaan toimivan uuden tyylin perustana tai valitaan tyhjä oman tyylin määrittämiseksi.

Luokka

Näytetään nykyisen tyylin luokka. Jos olet luomassa tai muokkaamassa uutta tyyliä, valitse luettelosta 'Mukautetut tyylit'.

Huomautus-kuvake

Esivalmiin tyylin luokkaa ei voi vaihtaa.


Sisältö

Alueella on kuvaus nykyisessä tyylissä käytetyistä oleellisista muotoiluista.

Otetaan käyttöön pikanäppäin

Avataan Työkalut - Mukauta - Näppäimistö-välilehti, jossa nykyiseen tyyliin voidaan liittää pikanäppäin.