Sisennykset ja välit

Asetetaan kappaleen sisennys ja välistys.

Huomautus-kuvake

Muutettaessa valintaikkunassa käytettyjä mittayksiköitä, valitaan - LibreOffice Writer - Yleistä ja valitaan sitten uusi mittayksikkö Asetukset-alueelta.


Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Kappale - Sisennykset ja välit -välilehti

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab


Sisennä

Määritetään sen välin suuruus, joka jää kappaleen ja vasemman tai oikean marginaalin väliin.

Vasemmalta

Annetaan etäisyys, jota halutaan käyttää kappaleen sisentämiseen marginaalista. Jos kappaleen halutaan ulottuvan marginaaliin, annetaan negatiivinen luku. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa vasempaan marginaaliin.Oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa sivun oikeaan marginaaliin.

Oikealta

Annetaan sen välin suuruus, jota halutaan käyttää kappaleen sisentämiseen marginaalista. Jos kappaleen halutaan ulottuvan marginaaliin, annetaan negatiivinen luku. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa oikeaan marginaaliin.Oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa sivun vasempaan marginaaliin.

Ensimmäinen rivi

Sisennetään kappaleen ensimmäinen rivi annetulla määrällä. Riippuvan sisennyksen tekemiseksi annetaan positiivinen luku "Vasemmalta"-kenttään ja negatiivinen arvo "Ensimmäinen rivi" -kenttään. Kappaleen, joka käyttää numerointia tai luettelomerkkejä, ensimmäisen rivin sisentämiseksi valitaan "Muotoilu - Luettelomerkit ja numerointi - Sijainti".

Välistys

Määritetään valittujen kappaleiden välin suuruus.

Yläreuna

Annetaan sen välin suuruus, joka jätetään valittujen kappaleiden yläpuolelle.

Alareuna

Annetaan sen välin suuruus, joka jätetään valittujen kappaleiden alapuolelle.

Älä lisää välilyöntiä saman tyylin kappaleiden väliin

Merkinnällä ohitetaan välilyönnit tämän kappaleen edeltä tai jäljestä, mikäli kappaletyyli ei vaihdu kappaleiden välillä.

Riviväli

Määritetään rivien välisen tilan suuruus kappaleessa.

Riviväli 1

Käytetään riviväliä 1 kohdistettuun kappaleeseen. Tämä on oletusasetus.

Riviväli 1,5

Asetetaan riviväliksi 1,5.

Riviväli 2

Asetetaan riviväliksi 2.

Suhteellinen

Valitaan tämä vaihtoehto ensin ja sitten asetetaan prosenttiluku kenttään, jossa 100% vastaa riviväliä 1.

Vähintään

Oheiseen kenttään annetaan rivivälin suuruuden alaraja-arvo.

Vihje-kuvake

Kun kappaleessa käytetään erilaisia fonttikokoja, rivien välistys säätyy suurimman fontin mukaan. Jos halutaan samaa rivikorkeutta kaikille riveille, määritetään suurinta fonttia vastaava arvo Vähintään-vaihtoehdolle.


Riviväli

Rivien välisen tilan korkeus on asetettavissa.

/

Kenttään syötetään rivien välistyksessä käytettävä arvo.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.