Määritetään merkkien sijainti, skaalaus, kierto ja välistys.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Fontti - Sijainti-välilehti

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Alignment tab


Muutokset kohdistuvat nykyiseen valintaan, koko kohdistimelliseen sanaan tai uuteen kirjoitettavaan tekstiin.

Sijainti

Tehdään merkin ylä- ja alaindeksi asetukset.

Yläindeksi

Valitun tekstin fonttikokoa pienennetään, ja teksti korotetaan jalkalinjan yläpuolelle.

Tavallinen

Valinta poistaa ylä- tai alaindeksimuotoilun.

Alaindeksi

Valitun tekstin fonttikokoa pienennetään ja teksti alennetaan jalkalinjan alapuolelle.

Nosta / laske

Annetaan määrä, jolla valittua tekstiä halutaan nostaa tai laskea jalkalinjaan nähden. Sata prosenttia vastaa fontin korkeutta.

Suhteellinen fonttikoko

Annetaan määrä, jolla valitun tekstin kokoa halutaan pienentää.

Automaattinen

Ohjelman annetaan säätää valitun tekstin nostamis- tai alentamismäärä jalkalinjan suhteen.

Kierto / skaalaus

Skaalaa leveys

Annetaan prosenttimäärä, jolla valitun tekstin fontin leveyttä vaakasuunnassa venytetään tai kutistetaan.

Välistys

Määritetään yksittäisten merkkien etäisyydet toisistaan.

Välistys

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

Vihje-kuvake

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


Parivälistys

Annetaan ohjelman säätää määrättyjen kirjainyhdistelmien välistys.

Parivälistys on käytettävissä vain tietyillä fonttityypeillä ja se edellyttää, että tulostin tukee tätä asetusta.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.