Luku / Muotoilu

Määritellään valittujen solujen muotoiluasetukset.

Toiminnon aloitustavat:

Avaa tietokantataulun sarakeotsikon kohdevalikko - valitse Sarakemuoto - Muotoilu-välilehti

Valitse Muotoilu - Akselit - Y-akseli - Luku-välilehti (kaaviot)

Myös tekstiasiakirjojen taulukoille ja kentille Lukumuoto-valintaikkunasta: Valitse Taulukko - Lukumuoto tai valitse Lisää - Kentät - Lisää kenttiä - Muuttujat -välilehti ja valitse "Lisämuotoilut" Muotoilu-luettelosta.


Luokka

Valitaan luettelosta luokka ja sitten muotoilutyyli Muotoilu-ruudusta.

Muotoilun tavoite

Valitaan, missä muodossa solujen sisältö halutaan esittää. Valitun vaihtoehdon koodi näkyy Muotoilukoodi-kentässä.

Valuuttaluokan luetteloruudut

Valitaan maan valuutta ja sitten vieritetään Muotoilu-luettelon yläreunaan, jotta nähdään valuutan muotoiluvaihtoehdot.

Huomautus-kuvake

Valuuttojen muotoilukoodi on muotoa [$xxx-nnn]. Siinä xxx on valuuttasymboli ja nnn aluekohtainen LCID-tunnus. Erityiset valuuttakoodit, kuten EUR (eurosta), eivät vaadi maakoodia. Valuuttamuotoilu ei ole riippuvainen Kieli-ruudun valinnasta.


Kieli

Määritetään valittujen kieliasetukset. Kun kieli on Oletus-asetuksella, LibreOffice käyttää käyttöjärjestelmän oletuskielen mukaista lukumuotoa. Valitsemalla joku kieli muutetaan valittujen asetuksia.

Tehdyt kieliasetukset varmistavat päivämäärä- ja valuuttalukumuotojen säilymisen, vaikka asiakirja avattaisiin käyttöjärjestelmässä, jossa on erilaiset oletuskieliasetukset.

Lähdemuoto

Käytetään samaa lukumuotoa kuin kaavion arvosoluissa.

Asetukset

Määritetään asetukset valitulle muotoilulle.

Desimaaleja

Syötetään luvun esitettävien desimaalien määrä.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

Etunollia

Syötetään desimaalipilkun edessä näytettävien nollien enimmäismäärä.

Negatiiviset luvut punaisina

Merkinnällä määrätään negatiivisten lukujen fontin väri punaiseksi.

Tuhaterotin

Tuhansien väliin tulee erotinmerkki. Merkin tyyppi on kieliasetuksista riippuvainen.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Muotoilukoodi

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

Lisää

Lisätään kirjoitettu lukumuotoilukoodi käyttäjän määrittämä -luokkaan.

Palauta

Poistetaan valittu muotoilu. Muutokset tulevat voimaan LibreOffice-ohjelmiston seuraavan käynnistyskerran jälkeen.

Muokkaa kommenttia

Lisätään kommentti valittuun lukumuotoon.

Nimirivi

Kirjoitetaan kommentti valitulle lukumuotoilulle ja sitten napsautetaan jossain muussa kentässä.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.