Fonttitehosteet

Määritetään käytettävä fonttitehoste.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Fontti - Fonttitehosteet-välilehti

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab


Muutokset kohdistuvat nykyiseen valintaan, koko kohdistimelliseen sanaan tai uuteen kirjoitettavaan tekstiin.

Fontin väri

Asetetaan valitun tekstin väri. Jos valitaan Automaattinen, tekstin väri on musta vaaleilla taustoilla ja vakoinen tummilla taustoilla.

Varoitus-kuvake

Tekstin värimääritykset jätetään huomioimatta näytöllä, jos Käytä näytöllä automaattista fontin väriä -valintaruutu on merkitty - LibreOffice - Esteettömyys-lehdellä.


Korkokuva

Valittuun tekstiin käytetään reliefi-tehostetta. Korkokuva-tehoste saa kirjaimet näyttämään alustastaan ylös kohotetuilta. Kaiverrettu-tehoste saa kirjaimet näyttämään alustaansa sisään upotetuilta.

Jäsennys

Esitetään valittujen merkkien ääriviivat. Tämä tehoste ei toimi kaikilla fonteilla.

Varjo

Lisätään valittujen merkkien ala- ja oikealle puolelle suuntautuva lyhyt varjo.

Päälleviivaus

Valitaan käytettävä päälleviivaustyyli. Päälleviivauksen eli ylleviivauksen käyttämiseksi vain sanojen kohdalla merkitään Yksittäiset sanat-ruutu.

Viivan väri

Valitaan päälleviivauksen väri.

Yliviivaus

Valitaan yliviivaustyyli valitulle tekstille.

Huomautus-kuvake

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Alleviivaus

Valitaan käytettävä alleviivaustyyli. Alleviivauksen käyttämiseksi vain sanojen kohdalla merkitään Yksittäiset sanat-ruutu.

Huomautus-kuvake

Jos alleviivausta käytetään yläindeksin tekstiin, alleviivaus korotetaan yläindeksin tasolle. Jos yläindeksimerkki on tavallisen tekstin sanassa, (jatkuvaa) alleviivausta ei koroteta.


Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Alleviivauskuvake, jossa U ja viiva alla

Alleviivaus

Alleviivauksen väri

Valitaan alleviivauksen väri.

Yksittäiset sanat

Valittua tehostetta käytetään vain sanoissa ja välit ohitetaan.

Aasialaisten kielten tuki

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Korostusmerkki

Valitaan merkki, joka esitetään valitun tekstin ylä tai alapuolella koko tekstin pituudelta.

Sijainti

Määritetään, missä korostusmerkki esitetään.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.