Määrätään käytettävä muotoilu ja fontti.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Fontti - Fontti-välilehti

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

Avaa tietokantataulun riviotsikon kohdevalikko - valitse Taulukon muotoilu - Fontti-välilehti

Valitse Muotoilu - Otsikko - Merkit-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Selite - Merkit-välilehti (kaaviot)

Valitse Muotoilu - Akselit - Merkit-välilehti (kaaviot)


Muutokset kohdistuvat nykyiseen valintaan, koko kohdistimelliseen sanaan tai uuteen kirjoitettavaan tekstiin.

Kieliasetuksista riippuen seuraavien fonttityyppien muotoilu muuttaminen on mahdollista:

Huomautus-kuvake

Aasialaisten merkistöjen laajennetun tekstiasettelun sallimiseksi valitse - Kieliasetukset - Kielet ja sitten merkitse Laajennettu tekstiasettelu käytössä -ruutu vastaavalta alueelta.


Font dialog

Fontti

Kirjoitetaan asennetun fontin nimi tai valitaan käytettävä fontti luettelosta.

Fonttien nimitekstit näkyvät vastaavasti muotoiltuina, jos Näytä fonttien esikatselu -ruutu on merkittynä Asetukset-valintaikkunan LibreOffice - Näytä-lehdellä.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Kuvake, jossa Thorndale-teksti kehyksin

Fontin nimi

Kirjasinlaji

Valitse käytettävä muotoilu.

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Lihavointikuvake, jossa paksu B

Lihavointi

Kursivointikuvake, jossa kallistettu I

Kursivointi

Koko

Syötetään tai valitaan käytettävä fonttikoko. Skaalautuville fonteille voidaan antaa myös desimaalikokoja.

Jos ollaan luomassa toiseen tyyliin perustuvaa tyyliä, voidaan syöttää prosenttiarvoja tai pistearvoja (esimerkiksi -2pt tai +5pt).

Kuvakkeella Muotoilu-palkissa:

Kieli

Asetetaan oikoluvun valittuun tai kirjoitettavaan tekstiin käyttämä kieli. Käytettävissä olevilla kielimoduuleilla on pukkimerkki nimen edessä.

Jos kielet sisältävä pudotusvalikko on muokattavissa ja haluamasi kieli puuttuu listalta, voi siihen voi syöttää halutun kielen kielikoodin BCP 47 -muodossa.

Lisää tietoa kielikoodeista löytyy langtag.net-sivuston For users -osioista.

Varoitus-kuvake

Valitun kielen oikoluku toimii vain, kun vastaava kielimoduuli on asennettu. Kielen merkintää edeltää pukkimerkki, jos oikoluku on aktivoitu tälle kielelle.


Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.