<

Kieli

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Lisää - Huomautus


Huomautusten lisääminen

Writerissa komento Lisää - Huomautus tai näppäinyhdistelmä +C lisää huomautusankkurin kohdistimen senhetkiseen asemaan. Marginaalissa näkyy huomautusruutu, johon huomautuksen teksti kirjoitetaan. Ankkurin ja huomautusruudun yhdistää viiva. Jos tekstialue on valittuna, huomautus liitetään tekstialueeseen.

Calcissa, Draw'ssa ja Impressissä huomautus lisätään komennolla Lisää - Huomautus.

Huomautusruudun alaosassa ovat näkyvissä kirjoittajan nimi ja kyseisen huomautuksen luomispäivä ja kellonaika.

The comments by different authors get different colors. Choose - LibreOffice - User Data to enter your name so that it can show up as the comment author.

Huomautusten muokkaaminen

Jokainen käyttäjä, jolla on käyttöoikeus tekstiasiakirjaan, voi muokata ja poistaa toisten kirjoittajien huomautuksia.

Huomautusruudussa on nuolivalitsin. Napsauttamalla nuolikuvaketta avataan valikko, jossa on huomautusten poistamiskomentoja.

Choose a command to delete the current comment, or all comments from the same author as the current comment, or all comments in the document.

Jos tekstiasiakirjan huomautus on toisen kirjoittajan tekemä, kohdevalikossa on Vastaa-komento. Tällä komennolla lisätään uusi huomautus vastattavan huomautuksen viereen. Molemmilla huomautuksella on sama huomautusankkuri. Vastaus kirjoitetaan uuteen huomautukseen. Asiakirja tallennetaan ja lähetetään toisille tekijöille, jolloin hekin voivat lisätä vastauksensa.

Use View - Comments to show or hide all comments.

Tekstiasiakirjojen Etsi ja korvaa -valintaikkunassa voidaan valita huomautusten sisällyttäminen hakuun.

Siirtyminen huomautuksesta toiseen tekstiasiakirjoissa

Kun kohdistin on huomautuksessa, voidaan painaa +Page Down seuraavaan huomautukseen siirtymiseksi tai siirtyä edelliseen huomautukseen painaen +Page Up.

Kun kohdistin on tavallisessa tekstissä, edellä mainituin näppäimin siirrytään edelliseen tai seuraavaan huomautusankkuriin. On mahdollista käyttää myös pientä Siirtyminen-ikkunaa, joka avautuu pystyvierityspalkin alaosasta, huomautusnavigointiin.

Vihje-kuvake

Avatusta rakenneselaimesta saa esille kaikkien huomautusten luettelon. Huomautuksen nimeä rakenneselaimessa kakkospainikkeella napsauttaen päästään muokkaamaan tai poistamaan huomautus.


Huomautusten tulostaminen

Kaikkien tekstiasiakirjojen huomautusten tulostusasetuksien muuttamiseksi valitaan sivu Työkalut - Asetukset - LibreOffice Writer - Tulostus.

Laskentataulukoiden huomautukset

Kun huomautus liitetään soluun, esille tulee puhekupla, johon tekstin voi kirjoittaa. Pieni solun oikeassa yläkulmassa kertoo, missä solussa huomautus on. Mikäli huomautuksen halutaan olevan esillä jatkuvasti, napsautetaan kakkospainikkeella solua ja valitaan Näytä huomautus.

Huomautuksen objektiominaisuuksien, kuten taustavärin, muuttamiseksi valitaan Näytä huomautus niin kuin edellä ja sitten napsautetaan kakkospainikkeella huomautusta (ei kaksoisnapsauteta tekstiä).

Esillä olevan huomautuksen muokkaamiseksi kaksoisnapsautetaan huomautustekstiä. Sellaisen huomautuksen muokkaamiseksi, joka ei ole esillä, napsautetaan huomautuksen solua ja valitaan ja valitaan Lisää - Huomautus. Huomautustekstiä kakkospainikkeella napsauttaen muokkaustilassa valitaan tekstin muokkaaminen.

Sijaintinsa tai kokonsa muokkaamiseksi huomautusta vedetään reunasta tai nurkasta.

Huomautus poistetaan solua kakkospainikkeella napsauttamalla ja valitsemalla sen jälkeen Poista huomautus.

Joidenkin muokkauskomentojen valitsemiseksi voidaan myös kakkospainikkeella napsauttaa huomautuksen nimeä rakenneselaimen ikkunassa.

Huomautusten tulostusasetusten tekemiseksi valitaan Muotoilu - Sivu ja napsautetaan sitten Taulukko-välilehteä.

Huomautus-kuvake

Impressissä voidaan käyttää muistiinpanoja yhden muistiosivullisen kirjoittamiseen jokaiselle dialle. Lisäksi dioihin voi lisätä huomautuksia.