Lähdeluettelotietokanta

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Työkalut - Lähdeluettelotietokanta


Huomautus-kuvake

Jos tietokannan kentät ovat kirjoitussuojattuja, varmistaudutaan siitä, että tietolähteen näkymä on suljettu.


Ohjelman mukana toimitettu lähdeluettelotietokanta sisältää näytteeksi tietueita kirjoista.

Lähdeluettelotietokannan taulun valitsemiseen, tietueiden etsimiseen ja tietueiden lajitteluun suodattimin käytetään työkalupalkkia.

Tietueen lisääminen

Tietueen luomiseksi napsautetaan asteriski (*) -painiketta taulunäkymän alaosassa. Taulun loppuun lisätään tyhjä rivi.

Tietueiden haku ja suodatus

Tietueita voi hakea kentän merkintää vastaavaa avainsanaa käyttäen.

Hakuavaimen lisääminen

Kirjoitetaan etsittävä tieto ja painetaan Enteriä. Suodatusasetusten vaihtamiseksi napsautetaan hitaasti Automaattinen suodatus -kuvaketta ja sitten valitaan toinen kenttä. Käytettävissä on sellaisia korvausmerkkejä kuten % tai * mille tahansa merkkimäärälle ja _ tai ? yhdelle haun merkille. Taulun kaikkien tietueiden esittämiseksi tyhjennetään tämä ruutu ja painetaan Enteriä.

Automaattinen suodatus

Napsautetaan hitaasti (tai nuolivalitsinta), jotta päästään valitsemaan kenttä, josta etsitään käyttäen Etsi-ruutuun syötettyä hakutermiä. Haku kohdistuu vain yhteen kenttään kerrallaan.

Taulun tietueluettelo päivittyy vastaamaan suodatusasetuksia.

Käytetään oletussuodatinta tarkentamaan ja yhdistelemään automaattisen suodatuksen hakuasetuksia.

LibreOffice tallentaa nykyiset suodatusasetukset seuraavaan valintaikkunan avauskertaan.

Taulun kaikkien tietueiden esittämiseksi napsautetaan Poista suodatin -kuvaketta.

Tietueen poistaminen

Tietueen poistamiseksi avoimesta taulusta napsautetaan kakkospainikkeella tietueen rivitunnusta ja valitaan sitten Poista rivit.

Tietolähteen vaihtaminen

Tietolähde

Valitaan lähdeluettelotietokannan tietolähde.

Sarakejärjestys

Sallitaan sarakeotsikkojen yhdistäminen toisen tietolähteen tietokenttiin. Toisen tietolähteen määrittämiseksi napsautetaan Tietolähde-painiketta rekisterin Objekti-palkissa.

Valitaan tietokenttä, joka halutaan yhdistää kohdistettuun sarakenimeen. Saatavilla olevien kenttien vaihtamiseksi, valitaan toinen kirjallisuuslähteiden tietolähde.