Säännöllisten lausekkeiden luettelo

Koodi

Tulos tai käyttö

merkki

Toimii vain esittävänä merkkinä, ellei toisin ole määritelty.

,

Piste edustaa mitä tahansa merkkiä paitsi rivin- tai kappaleenvaihtomerkkejä. Esimerkiksi termillä "sh.rt" haettaessa löytyy "shirt" ja "short".

^

Sirkumfleksillä alkava termi löytyy haulla vain, jos se on kappaleen alussa. Erityisobjektit, kuten tyhjät kentät tai merkkiin ankkuroidut kehykset ohitetaan. Esimerkki: "^Peter".

$

Dollarimerkkiin päättyvä termi löytyy haulla vain, jos se on kappaleen lopussa. Erityisobjektit, kuten tyhjät kentät tai merkkiin ankkuroidut kehykset ohitetaan kappaleen lopussa. Esimerkki: "Peter$".

Pelkkä $ täsmää kappaleen loppuun. Näin kappaleen vaihdot on etsittävissä ja korvattavissa.

*

Asteriskin "*" edessä olevia merkkejä voi olla nolla tai useampia, haun osuessa. Esimerkiksi "Ab*c" -hakuehdolla löytyy "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" ja niin edelleen.

+

Plus-merkin "+" edessä on oltava yksi tai useampia merkkejä, että haku osuisi. Esimerkiksi "AX.+4" -haulla löytyy "AXx4", muttei "AX4".

Haun tulos on aina kappaleen pisin ehtoon sopiva merkkijono. Jos kappaleessa on merkkijono "AX 4 AX4",koko lause korostetaan.

?

Kysymysmerkin "?" edessä voi olla yksi tai ei yhtään merkkiä. Esimerkiksi, haulla "Texts?" löytyy "Text" ja "Texts" ja haulla "x(ab|c)?y" löytyy "xy", "xaby" tai "xcy".

\

Kenoviivan "\" jälkeinen erikoismerkki tulkitaan tavallisena merkkinä eikä säännöllisenä lausekkeena (paitsi yhdistelmissä \n, \t, \> ja \<). Esimerkiksi, haulla "tree\." löytyy "tree.", muttei "treed" eikä "trees".

\n

Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t

Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.

\b

Edustaa sanarajaa. Esimerkiksi "\bkirja" löytää sanan "kirjakauppa" muttei sanaa "keittokirja". Sen sijaan "kirja\b" löytää sanan "keittokirja" muttei sanaa "kirjakauppa". Erillinen sana "kirja" löytyy molemmilla hauilla.

^$

Termillä löytyy tyhjä kappale.

^.

Lauseketta käytetään ensimmäisen kappaleen hakuun.

& tai $0

Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[abc123]

Hakasulkeiden välisistä merkeistä osumaksi käy mikä tahansa.

[a-e]

Koodi edustaa järjestyksessä välin a - e merkkiä rajamerkit mukaanlukien.

Merkkien koodinumerot määräävät järjestyksen.

[a-eh-x]

Osumaksi käy merkit väleiltä a - e ja h - x.

[^a-s]

Koodi edustaa välille a - s kuulumatonta merkkiä.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Haetaan merkkiä sen nelinumeroisella Unicode-heksadesimaaliesityksellä (XXXX).

Harvinaisimmille merkeille on käytettävä merkintätapaa, jossa on iso U-kirjain ja kahdeksan heksadesimaalimerkkiä (XXXXXXXX).

Joidenkin symbolifonttien kohdalla käytettävä erikoismerkin koodi riippuu fontista. Koodit näkyvät Lisää - Merkki -toiminnossa.

|

Pystyviiva "|" merkitsee, että haussa osumia ovat viereiset termit. Esimerkiksi haulla "this|that" löytyy "this" ja "that".

{2}

Koodi määrää, montako kertaa aaltosulkeen edellä oleva merkki toistuu osumassa. Esimerkiksi haulla "tre{2}" löytyy ja valitaan "tree".

{1,2}

Koodi määrittää, montako kertaa vähintään aaltosulkeita edeltävä merkki toistuu osumassa. Esimerkiksi haulla "tre{1,2}" löytyy ja valitaan "tre" ja "tree".

{1,}

Koodi määrittää, montako kertaa vähintään aaltosulkeita edeltävä merkki toistuu osumassa. Esimerkiksi haulla "tre{2,}" löytyy "tree", "treee" ja "treeeee".

( )

In the Find box:

Merkki kaarisulkeissa käsitellään viitteenä. Ensimmäiseen viitteeseen voi viitata ilmauksella "\1", toiseen "\2" ja niin edelleen.

Esimerkiksi, jos tekstissä on numerosarja 13487889, haku säännöllisellä lausekkeella (8)7\1\1 löytää merkkijonon "8788".

Sulkeita () voidaan käyttää myös ryhmittelysulkeina haussa. Lauseke "a(bc)?d" löytää jonot "ad" ja "abcd".

In the Replace box:

Käytetään $ (dollaria) \ (kenoviivan) tilalla korvaamaan viitteitä. Käytetään koodia $0 korvaamaan koko löydetty merkkijono.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Koodi edustaa alfanumeerista merkkiä ([:alpha:] ja [:digit:]).

[:space:]

Edustaa välilyöntimerkkiä (muttei muita tyhjeitä).

[:print:]

Koodi edustaa tulostuvaa merkkiä.

[:cntrl:]

Koodi edustaa tulostumatonta merkkiä.

[:lower:]

Koodi edustaa pienaakkosmerkkiä, jos Sama kirjainkoko on valittu asetuksissa.

[:upper:]

Koodi edustaa suuraakkosmerkkiä, jos Sama kirjainkoko on valittu asetuksissa.


Esimerkkejä

e([:digit:])? -- etsii merkkijonoa, jossa kirjaimen 'e' perässä on nolla tai enemmän numeromerkkejä. Kaikki nimetyt merkkiryhmät kuten [:digit:] täytyy ympäröidä sulkumerkeillä.

^([:digit:])$ -- etsii rivejä tai soluja, joissa on täsmälleen yksi numeromerkki.

Yhdistelemällä etsintälausekkeita muodostetaan monipuolisia hakuja.

Etsitään kappaleita, joissa on yksistään kolminumeroinen luku:

^[:digit:]{3}$

^ tarkoittaa, että osuman pitää olla kappaleen alussa,

[:digit:] osumaksi kelpaa mikä tahansa desimaalinumero,

{3} tarkoittaa, että "numeroita" on tasan 3 kappaletta,

$ tarkoittaa, että osuman pitää olla kappaleen lopussa.