Liitä määräten

Lisätään leikepöydän sisältö käsiteltävään asiakirjaan määriteltävässä muodossa.

Lähde

Rivillä näkyy leikepöydän sisällön lähde.

Valinta

Valitse leikepöydältä liitettävän sisällön muoto.