Tulosta

Tulostetaan avoin asiakirja, valinta tai määrätyt sivut. Käsiteltävän asiakirjan tulostusasetuksia voidaan myös säätää. Tulostusvalinnat riippuvat käytettävästä tulostimesta ja käyttöjärjestelmästä.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Tiedosto - Tulosta

Paina +P

Oletus-palkissa napsauta

Suoran tulostuksen kuvake, jossa tulostin arkkeineen

Tulosta tiedosto suoraan


Tulosta-valintaikkuna koostuu kolmesta pääosasta: esikatseluosio navigointinäppäimin, välilehtien osio, jossa on käsiteltävän asiakirjatyypin ohjaustekijöitä ja painikeosio Tulosta-, Peruuta- ja Ohje-painikkein.

Tiedon siitä, miten käsiteltävä asiakirja tulostetaan sujuvasti, saa oheisista linkeistä.

Tekstiasiakirjojen tulostaminen

Esitteen tulostaminen

Esikatselu ennen tulostusta

Monisivuinen tulostus arkille

Tulostus käänteisessä järjestyksessä

Tulostimen paperilokeron valinta

Laskenta-asiakirjojen tulostaminen

Taulukon tulostusalueiden määritys

Taulukon yksityiskohtien tulostaminen

Tulostettavien sivujen lukumäärän määritys

Taulukoiden tulostaminen vaakasivuille

Rivien tai sarakkeiden toistaminen jokaiselle tulostesivulle

Esitysten tulostaminen

Esityksen tulostaminen

Dian tulostaminen paperikokoon sovittaen

Yleistä tulostuksesta

Pikatulostus aineistoa karsien

Mustavalkotulostus

Sivun laajimman tulostusalueen valitseminen

Huomautus-kuvake

Tulosta-valintaikkunan asetukset ovat voimassa vain käsiteltävässä tulostustyössä, joka käynnistetään Tulosta-painikkeella. Jos asetuksia halutaan muuttaa pysyvämmin, avataan Työkalut - Asetukset - LibreOffice (sovelluksen nimi) - Tulostus -lehti.


Huomautus-kuvake

Laajennettujen vihjeiden lukemiseksi painetaan Vaihto+F1 tai valitaan Ohje - Mitä tämä tarkoittaa? ja osoitetaan ohjaustekijöitä eli ohjausobjekteja Tulosta-valintaikkunassa.


Esikatselu

Esikatselussa näkee, miltä kukin paperiarkki näyttäisi. Arkit ovat selailtavissa esikatselun alla olevilla painikkeilla.

Yleistä

Yleistä-välilehdellä on tärkeimpiä tulostuksen ohjaustekijöitä. Käyttäjä voi määrätä, mikä osa asiakirjasta tulostetaan ja valita tulostimen ja edelleen avata tulostimen ominaisuuksien valintaikkunan.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Käytettävän sovelluksen mukaisesti nimettyä välilehteä voi käyttää tulostettavan sisällön, värin, koon ja sivujen määrittelyyn. Asetukset ovat asiakirjatyypin mukaisia.

Sivun asettelu

Sivun asettelu -välilehdellä voi vaikka säästää joitain paperiarkkeja tulostamalla useita asiakirjan sivuja kullekin paperiarkille.

Voidaan myös muuttaa kullekin arkille tulostettavien sivujen järjestystä. Esikatselusta näkee, miltä kukin arkki lopulta näyttää.

Joillakin asiakirjatyypeillä on valittavissa esitteen tulostus.

Esitteen tulostaminen

Asetukset

Valinnat-välilehdellä voi tehdä käsiteltävän tulostustyön lisäasetuksia. Voidaan myös valita tiedostoon tulostus.