Open Template

Käytetään Avaa-valintaikkunaa uuden muokattavan mallin valintaan.

Toiminnon aloitustavat:

Select File - Templates - Open Template