Yleistä

Sisältää tiedoston perustietoja.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Tiedosto - Ominaisuudet - Yleistä-välilehti


Tiedosto

Kentässä näkyy tiedoston nimi.

Tyyppi:

Rivillä näkyy tiedoston tyyppi.

Sijainti:

Rivillä näkyy tiedoston polku ja tallennuskansion nimi.

Koko:

Rivillä näkyy tiedoston koko tavuina.

Luotu:

Rivillä näkyy tiedoston ensimmäisen tallennuksen päivämäärä, kellonaika ja tekijän nimi.

Muokattu:

Rivillä näkyy tiedoston viimeisimmän LibreOffice-tiedostomuotoon tallennuksen päivämäärä, kellonaika ja käyttäjän nimi.

Template:

Displays the template that was used to create the file.

Digitaalisesti allekirjoitettu:

Rivillä näkyy asiakirjan viimeisimmän digitaalisen allekirjoituksen päivämäärä, kellonaika ja allekirjoittajan nimi.

Digitaalinen allekirjoitus

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Tulostettu:

Rivillä näkyy tiedoston viimeisimmän tulostuskerran päivämäärä, kellonaika ja käyttäjän nimi.

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Muokkauskertoja:

Rivillä näkyy tallennuskertojen lukumäärän.

Käytä käyttäjätietoja

Tallennetaan käyttäjän kokon nimi tiedostoon. Nimeä voi muokata - LibreOffice - Käyttäjän tiedot -lehdellä.

Reset Properties

Asetetaan muokkausaika nollaksi, luomispäiväys nykyhetkeksi ja versionumero 1:ksi. Myös muokkaus- ja tulostuspäivämäärät poistetaan.