Usein käytettyjä painikkeita

Peruuta

Napsauttamalla Peruuta-painiketta suljetaan valintaikkuna tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Valmis

Valmis-painikkeella hyväksytään muutokset ja suljetaan ohjattu toiminto.

Työkalurivit

Napsauttamalla joidenkin kuvakkeiden viereistä nuolipainiketta avataan (alemman tason) työkalupalkki. Työkalupalkkia siirretään vetämällä otsikkopalkista. Kun hiiri vapautetaan, työkalupalkki jää uuteen asemaan. Otsikkopalkkia voi vetää uuteen asemaan tai vetää sen ikkunan reunalle, johon palkki telakoituu. Työkalupalkki suljetaan Sulje-painikkeella. Työkalupalkin tai -rivin saa taas esille valinnalla Näytä - Työkalurivit - (työkalupalkin nimi).

Askelluspainike

  1. Lomakkeen ohjausobjekteissa askelluspainike on numero-, valuutta- päivämäärä- tai aikakentän ominaisuus. Jos "Askelluspainike"-ominaisuus on sallittu, kentässä näkyy kaksi nuolisymbolia, jotka osoittavat eri suuntiin, joko pysty- tai vaakasuunnassa.

  2. Basic-kielen kehitysympäristössä (IDE) askelluspainike (spin button) on sellaisen objektin nimitys, jossa on sekä numerokenttä että kaksi nuolisymbolia.

Askelluspainikkeen viereiseen kenttään voi kirjoittaa numeerisen arvon tai valita arvon nuolipainikkeilla. Näppäimistöltä voidaan painaa Ylä- tai Alanuolinäppäintä arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Page Up ja Page Down -näppäimillä asetetaan ylin ja alin arvo.

Jos askelluspainikkeen viereiseen kenttään määritellään numeerinen arvon, voidaan myös mittayksikkö määritellä, esimerkiksi 1 cm tai 5 mm, 12 pt tai 2".

Muunna

Kun siirrytään eteenpäin valintaikkunan sivuissa, tämän painikkeen nimi on Seuraava. Viimeisellä sivulla painikkeen nimi on Muunna. Muunnos tapahtuu Muunna-painiketta napsauttaen.

Kohdevalikko

Objektin kohdevalikko aktivoidaan napsauttamalla objektia ensin hiiren , niin että se tulee valituksi, ja sitten . Eräät kohdevalikot saa avattua, vaikkei objektia ole ensin valittu. Kohdevalikot ovat hyvin yleisiä LibreOffice-ohjelmistossa.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä vahvistuskyselyn jälkeen.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä ilman vahvistuskyselyä.

Mitat

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna tallentaen kaikki muutokset.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna.

Käytä

Muokatut tai valitut arvot otetaan käyttöön valintaikkunaa sulkematta.

Kutista / Suurenna

Kun napsautetaan Kutista-painiketta, valintaikkuna pienentyy syöttökentän kokoiseksi. Näin on helpompi merkitä hiirellä viitealueita taulukosta. Painike muuttuu samalla Suurenna-painikkeeksi. Sen napsautus palauttaa ikkunan alkuperäiseen kokoonsa.

Valintaikkuna kutistuu samalla, kun napsautetaan hiirellä taulukkoa. Kun hiiren painike vapautetaan vetämisen jälkeen, ikkuna palautuu ja hiirellä määritetty viitealue on korostettu asiakirjassa sinisellä kehyksellä.

Kuvake

Kutista

Kuvake

Suurenna

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

Seuraava

Napsautetaan Seuraava-painiketta ja ohjattu toiminto käyttää valintaikkunan nykyisiä arvoja ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Kun päästään viimeiseen vaiheeseen, painike muuttuu Luo-painikkeeksi.

Dialog Buttons

Palauta

Resets modified values back to the tab page previous values.

Peruuta

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Palauta

Palautetaan nykyisen välilehden muutetut arvot valintaikkunan avaamisajan arvoiksi. Vahvistuskyselyä ei esitetä, kun valintaikkuna suljetaan.

Palauta

Palautetaan muutetut arvot takaisin oletusarvoiksi.

Varoitus-kuvake

Vahvistuskyselyä ei esitetä. Jos valintaikkuna on hyväksytään OK:lla, kaikki valintaikkunan arvot palautetaan entiselleen.


Vakio

Palautetaan valintaikkunasta näkyvät arvot oletusarvoiksi, jotka olivat voimassa asennuksessa.

Varoitus-kuvake

Oletusarvojen lataamista ei edellä vahvistuskysely.


Edellinen

Katsellaan edellisen vaiheen asetuksia valintaikkunasta. Nykyiset asetukset säilyvät muuttumattomina. Painike on aktiivinen vain sivulta 2 eteenpäin.

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

Katso myös seuraavia funktioita:

Hakutoiminto tukee säännöllisiä lausekkeita. Voit syöttää esimerkiksi "all.*", jolloin löytyy kaikki merkkijonot, joiden alussa on "all". Jos haetaan merkkejä, joita käytetään säännöllisen lausekkeen koodeissa, merkkien eteen laitetaan \-merkki. Säännöllisten lausekkeiden käyttöasetus tehdään valinnassa - LibreOffice Calc - Laskenta.

Jos tapahtuu virhe, funktio antaa tulokseksi loogisen tai numeerisen arvon.

(Tämä komento on käytettävissä vain kohdevalikossa).

Kun kaksoisnapsauttaa työvälinettä, sitä voi käyttää peräkkäisissä tehtävissä. Jos työkalu avataan kertanapsautuksella, se palaa tehtävän jälkeen viimeiseen valintaan.

Lisätietoja ohjausobjekteista saa painamalla Vaihto+F1 ja osoittamalla kohdetta.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Varoitus-kuvake

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.