Valikot

Seuraavassa kuvaillaan kaikki LibreOffice Draw'n valikot, alivalikot ja niiden valintaikkunat.

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

Valikossa on kokonaisiin Draw-asiakirjoihin kohdistuvia toimintoja, kuten avaa, sulje ja tulosta. LibreOffice Draw-sovellus suljetaan napsauttamalla Lopeta.

Muokkaa

Valikossa tehdään Draw'n piirroksiin määrällisiä muutoksia (esimerkiksi kopioimalla ja liittämällä).

Näytä

Tehdään piirrosasiakirjojen näyttöominaisuuksien asetukset.

Lisää

Lisää-valikossa piirrosasiakirjaan lisätään elementtejä, kuten kuvia ja kohdistusviivoja.

Muotoilu

Valikon toiminnoilla vaikutetaan asiakirjan asetteluun ja sisältöön laadullisesti.

Työkalut

Valikosta löytyy välineitä sekä LibreOffice Draw -sovellukselle että kieli- ja järjestelmäasetusten muuttamiselle.

Muuta

Valikon toiminnot keskittyvät objektien asetteluun.

Ikkuna

Asiakirjaikkunoita käsitellään tässä valikossa.

Ohje

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.