LibreOffice Draw'n käyttöohjeet

LibreOfficen yleisten aiheiden ohjesivulta löytyy kaikkiin moduuleihin sopivia käyttöohjeita ikkunoiden ja valikoiden käyttöön, LibreOffice-ohjelmiston mukauttamiseen, tietolähteisiin, galleriaan ja vedä ja pudota -toimintoon ja vastaaviin.

Jos halutaan ohjeita toisesta moduulista, vaihdetaan tuon moduulin ohjeet esille navigointialueen valintaluettelosta.

Osapiirrosten muokkaus ja ryhmittely

Objektien järjestäminen, kohdistus ja välien tasaus

Kahden objektin muodonvaihdos

Sektoreiden ja segmenttien piirtäminen

Objektien monistus

Objektien ryhmittely

Objektien nivonta ja muoto-operaatiot

Viivojen yhdistäminen

3D-objektien kokoaminen

Osapiirrosten kierto

Värien ja pintakuvioiden muokkaus

Omien värien sekoittaminen

Värien korvaus

Liukuvärjäyksen luominen

Tekstin muokkaus

Tekstin lisääminen

Fonttipaja graafisten tekstitehosteiden tuottamisessa

Kerrosten käsittely

Applying a Slide Design to a Master Slide

Dian taustatäytön muuttaminen

Kerroksista

Kerrosten lisääminen

Objektien siirtäminen eri kerrokseen

Kerrosten käsittely

Objektien siirtäminen

Muut aiheet

Piirrosten pikanäppäimet

Kuvan lisäys

Bittikarttakuvien lisääminen, muokkaaminen ja tallennus

Kuvien kopiointi galleriasta

Objektien lisääminen galleriasta

Viivatyylien käyttäminen työkalupalkin avulla

Viivanpäiden määrittely

Viivatyylien määrittely

Liimapisteiden käyttäminen