Objektien järjestäminen, kohdistus ja välien tasaus

Objektien järjestäminen

Jokainen osapiirrosobjekti, joka asetetaan asiakirjaan, tulee pinotuksi edellisen osapiirroksen päälle. Järjestystä pinossa vaihdetaan seuraavassa esitetyllä tavalla.

 1. Napsauta objektia, jonka sijoitusta aiot vaihtaa.

 2. Valitse Muuta - Järjestä ottaaksesi esille aiheenmukaisen valikon ja valitse yksi järjestämisvaihtoehdoista:

  Tuo eteen asettaa objektin päällimmäiseksi pinossa.

  Siirrä eteenpäin nostaa objektia pinossa yhden välin.

  Siirrä taaksepäin laskee objektia pinossa yhden askeleen.

  Vie taakse asettaa objektin kaikkien muiden osapiirrosten alle.

  Objektin taakse asettaa objektin toisen valittavan osapiirroksen alle.

Objektin järjestäminen toisen taakse

 1. Napsauta objektia, jonka sijoitusta aiot vaihtaa.

 2. Valitse Muuta - Järjestä avataksesi valikon, josta valitset Objektin taakse. Hiiren osoitin muuttuu kädeksi.

 3. Napsauta objektia, jonka taakse valittu osapiirros tulee.

Objektien paikan vaihto pinossa

 1. Vaihto-napsauta kahta objektia niiden valitsemiseksi.

 2. Valitse Muuta - Järjestä avataksesi valikon, josta valitset Käänteiseen järjestykseen.

Objektien kohdistaminen

Tasaus-toimintoa käytetään objektien kohdistamiseen toistensa ja sivun suhteen.

 1. Valitse yksi osapiirros tasattavaksi sivulle tai useita osapiirrosobjekteja kohdistettavaksi toistensa suhteen.

 2. Valitse Muuta - Tasaus ja poimi yksi kohdistusvaihtoehto.

Objektien välien tasaus

Jos Draw'ssa on valittu kolme tai useampia objekteja, voidaan käyttää Välien tasaus -komentoa, jolla osapiirrokset jaetaan tasaisin välimatkoin pysty- tai vaakasuuntaan.

 1. Valitse kolme tai useampia objekteja välien tasaamiseen.

 2. Valitse Muuta - Välien tasaus.

 3. Valitse vaaka- ja pystysuuntainen jakaumatyyppi ja napsauta OK-painiketta.

Valitut objektit jakaantuvat tasaisesti vaaka- tai pystysuuntaan (tai molempiin). Kaksi reunimmaista objektia toimii vertailupisteinä. Ne eivät liiku Välien tasaus -komennolla.