Kolmiulotteinen näkymä

Ohjatun kaavion luonnin ensimmäisellä sivulla tai kaavion kohdevalikosta voidaan valita kaaviotyyppi.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Lisätietoja ohjausobjekteista saa painamalla Vaihto+F1 ja osoittamalla kohdetta.

Kaavion esikatselu reagoi valintaikkunassa asetettuihin uusiin määrityksiin.

3D-kaavioille on valittavissa Muotoilu - Kolmiulotteinen näkymä perspektiivin, ulkoasun ja valaistuksen asetteluun.

Perspektiivi

Kaikkien kiertokulmien asetus 0:ksi antaa näkymän suoraan edestä. Ympyrä- ja rengaskaaviot näkyvät ympyröinä.

Kun suorakulmaiset akselit on valittu, kierto tapahtuu vain x- tai y-suuntaan, siis kaavion reunojen suuntaisesti.

X-akselin kierto 90 astetta, kun samalla y- ja z-arvot ovat 0, tuottaa näkymän ylhäältä alas kaavioon. Jos x-arvo on -90 astetta, näkymä on kaavion pohjasta.

Käytetty kiertojärjestys on x, y ja z.

Kun käytetään varjostusta ja kaaviota kierretään, valonlähde kiertyy kuin se olisi kiinni kaaviossa.

Huomautus-kuvake

Kiertoakselit ovat aina suhteessa sivuun, eivät kaavion akseleihin. Tämä on erona joihinkin toisiin kaavio-ohjelmiin.


Perspektiivi-valinnalla kaavio nähdään kuin kameran linssin läpi yhdensuuntaisprojektien asemesta.

Suhteellista polttovälin käänteisarvoa säädetään askelruudussa. Arvolla 100% takareuna näyttää likimäärin puolta pienemmältä kuin etureuna.

Huomautus-kuvake

Eräät vanhemmat LibreOffice-versiot eivät pysty esittämään perspektiiviä prosentteina samalla tavalla kuin nykyinen versio.


Ulkoasu

Kun tyyppi on valittu, valintaruudut ja valonlähteet asettuvat vastaavasti.

Valaistus

Set the light sources for the 3D view.