Pyöristettyjen viivojen ominaisuudet

Viivamuotoisissa kaavioesityksissä (viiva- ja XY-tyypit) voidaan valita käyrät murtoviivojen asemesta esitykseen. Näiden interpolaatiokäyrien joitakin ominaisuuksia voidaan säätää.

Toiminnon aloitustavat:

Kaaviotyyppi-valintaikkunassa käytettäessä viivakaaviota tai viivoja esittävää XY-kaaviota valitaan Porrastettu viivatyyppien valintaluettelosta ja napsautetaan sitten Ominaisuudet-painiketta.


Lisätietoja ohjausobjekteista saa painamalla Vaihto+F1 ja osoittamalla kohdetta.

Käyrien ominaisuuksien muuttaminen

  1. Valitaan kuutiosplini tai B-splini.

    Nämä ovat matemaattisia malleja, jotka vaikuttavat käyrien esitykseen. Käyrät luodaan liittämällä yhteen polynomisegmenttejä.

  2. Valinnaisesti asetetaan tarkkuus. Suurempi arvo johtaa tasoitetumpaan käyrään.

  3. B-splinille asetetaan valinnaisesti asteluku.