Arvopiste

Valintaikkunassa muutetaan valitun arvopisteen ominaisuuksia. Valintaikkuna tulee näkyviin, kun valintana on yksi arvopiste ja valitaan Muotoilu - Muotoile valinta. Osa ominaisuuksista on vain 2D- ja osa vain 3D-kaavioissa.

Huomautus-kuvake

Tässä tehdyt muutokset vaikuttavat vain yhdessä arvopisteessä. Esimerkiksi palkin värin muokkaaminen tekee vain yhdestä palkista sarjassa erilaisen.


Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Muotoile valinta - Arvopiste -valintaikkuna (Kaaviot)


Viiva

Asetetaan valitun tai piirrettävän viivan muotoiluasetukset. Voidaan myös lisätä nuolenpäät viivoihin tai muuttaa kaaviosymboleita.

Alue

Tehdään valitun piirrosobjektin täyttöasetukset.

Läpinäkyvyys

Asetetaan valittuun objektiin käytettävän täytön läpinäkyvyys.

Määrätään käytettävä muotoilu ja fontti.

Arvopisteiden otsikot

Avataan Arvopisteiden otsikot -valintaikkuna, jossa voidaan asetella arvojen otsikot.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.