Muotoilu-palkki

Muotoilu-palkissa on perustoiminnot, joita käytetään solujen yksityiskohtaisessa muotoilussa.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Kuvake, jossa taivutettu arkki ja liukusäädin

Styles

Fontin nimi

Käyttäjä voi valita kirjasimen eli fontin nimen luettelosta tai kirjoittaa sen suoraan.

Useita fontteja voidaan syöttää kerralla puolipistein eroteltuna. LibreOffice käyttää kutakin nimettyä fonttia järjestyksessä, jos edellistä fonttia ei ole saatavilla.

Kuvake, jossa Thorndale-teksti kehyksin

Fontin nimi

Fonttikoko

Käyttäjä voi joko valita luettelosta eri kirjasin- eli fonttikokoja tai kirjoittaa kokonumeron.

Lihavointi

Painikkeella lihavoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana lihavoidaan. Jos valinta tai sana on jo lihavoitu, muotoilu poistetaan.

Lihavointikuvake, jossa paksu B

Lihavointi

Kursivointi

Painikkeella kursivoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana kursivoidaan. Jos valinta tai sana on jo kursiivia, muotoilu poistetaan.

Kursivointikuvake, jossa kallistettu I

Kursivointi

Alleviivaa

Valittu teksti alleviivataan tai alleviivaus poistetaan .

Alleviivauskuvake, jossa U ja viiva alla

Alleviivaus

Fontin väri

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Kuvake

Fontin väri

Tasaa vasemmalle

Tasataan solun sisältö vasemmalle.

Tasauskuvake, jossa rivit vasemmalta tasan

Tasaus vasemmalle

Tasaa keskitetysti vaakatasossa

Solun sisältö keskitetään vaakasuunnassa.

Tasauskuvake, jossa rivit keskitetty

Tasaa oikealle

Tasataan solun sisältö oikealle.

Tasauskuvake, jossa rivit oikealta tasan

Tasaus oikealle

Tasattu

Tasataan solun sisältö, tarvittaessa monirivisesti, vasempaan ja oikeaan solun reunaan.

Tasauskuvake, jossa rivit  tasan molemmista päistään

Tasattu

Lukumuoto: Valuutta

Käytetään oletusvaluuttamuotoa valittujen solujen lukumuotona.

Kuvake, jossa kolikkoja pinoissa

Lukumuoto: Valuutta

Lukumuoto: Prosenttia

Käytetään prosenttiesitystä valittujen solujen lukumuotona.

Kuvake, jossa prosenttimerkki

Lukumuoto: Prosenttia

Lukumuoto: Vakio

Käytetään oletuslukumuotoa valituissa soluissa.

Kuvake, jossa dollarin ja prosentin merkit ja alla nuoli vasemmalle

Lukumuoto: Vakio

Lukumuoto: Lisää desimaaleja

Lisätään yksi näkyvä desimaali valittujen solujen lukuihin.

Kuvake, jossa ylärivin nollasta nuoli alarivin nollien perään

Lukumuoto: Lisää desimaaleja

Lukumuoto: Poista desimaali

Lyhennetään valittujen solujen lukujen esitystä yhdellä desimaalilla.

Kuvake, jossa ylärivin viimeisestä himmeästä nollasta nuoli alarvin nollaan

Lukumuoto: Poista desimaali

Vähennä sisennystä

Napsauttamalla Vähennä sisennystä -kuvaketta pienennetään kohdistetun kappaleen tai solun sisällön vasenta sisennystä ja asetetaan se edelliseen sarkainkohtaan.

Kuvake

Vähennä sisennystä

Lisää sisennystä

Napsauttamalla Lisää sisennystä -kuvaketta kasvatetaan käsiteltävän kappaleen tai solun sisällön vasenta sisennystä ja asetetaan se seuraavaan sarkainkohtaan.

Kuvake

Lisää sisennystä

Reunat

Reunat-kuvaketta napsauttamalla avataan Reunat-työkalupalkki, jonka avulla voi muuttaa taulukkoalueen tai objektin reunaa.

Kuvake

Reunat

Taustaväri

Napsauttamalla avataan työkalupalkki, josta voidaan napsauttaa kappaleelle taustaväri. Väriä käytetään nykyisen kappaleen tai valittujen kappaleiden taustaan.

Taustaväri-kuvake, jossa maalipurkki ja punainen alapalkki

Taustaväri

Tasaus yläreunaan

Kohdistetaan solun sisältö solun yläreunasta alkavaksi.

Kuvake

Tasaa yläreunaan

Keskitä pystytasossa

Keskitetään solun sisältö pystysuunnassa.

Kuvake

Tasaa keskelle pystytasossa

Tasaa alas

Tasataan solun sisältö solun alareunaan.

Kuvake

Tasaa alareunaan

Lukumuoto: Päiväys

Valituissa soluissa tulee voimaan päiväysmuoto.

Lukumuoto: Eksponentiaalinen

Valittujen solujen luvut saavat eksponenttilukumuodon

Lisäkuvakkeet

Jos CTL-tuki on käytettävissä, kaksi lisäkuvaketta on näkyvillä.

Vasemmalta oikealle

Vasemmalta oikealle -kuvake

Kirjoitus etenee vasemmalta oikealle.

Oikealta vasemmalle

Oikealta vasemmalle -kuvake

CTL-kielen mukainen teksti kirjoitetaan oikealta vasemmalle.