Valikot

Seuraavat valikkokomennot ja -toiminnot ovat käytettävissä laskentataulukoissa.

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

Valikon komennot kohdistuvat avoimeen asiakirjaan kokonaisuudessaan, uuden avaamiseen tai sovelluksen sulkemiseen.

Muokkaa

Valikon toiminnot painottuvat käsiteltävän asiakirjan sisällön lisäämiseen tai vähentämiseen.

Näytä

Valikon toiminnoilla voidaan säätää, miten laskentataulukko näkyy näytössä.

Lisää

Valikossa lisätään laskentataulukkoon uusia elementtejä. Näitä ovat mm. solut, rivit, taulukot ja solualueiden nimet.

Muotoilu

Muotoilu-valikossa vaikutetaan asiakirjan valittujen solujen, objektien ja solujen sisältöjen ominaisuuksiin, kuten kokoon tai väriin.

Taulukko

Tämän valikon komennoilla voi muokata ja hallita laskentataulukkoa ja sen osia.

Tiedot

Käytä Tiedot-valikon toimintoja käsiteltävän taulukon aineiston jalostamiseen. Voit määrittää alueita, lajitella ja suodattaa tietoa, laskea yhteenvetoja, jäsentää aineistoa sekä käyttää tietojen ohjaustoimintoa.

Työkalut

Työkalut-valikon välineillä tarkistetaan kieliasua, jäljitetään kaavojen viittauksia, etsitään korjattavia virheitä ja määritetään skenaarioita.

Ikkuna

Valikossa käsitellään asiakirjaikkunoita ja niiden näkyvyyttä.

Ohje

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.