Käyttäjän määrittämät funktiot

Käyttäjän määrittämiä funktioita voidaan käyttää LibreOffice Calcissa seuraavilla tavoilla:

Funktion määrittäminen käyttäen LibreOffice Basicia

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic.

 2. Napsauta Muokkaa-painiketta. Näkyviin tulee Basic IDE.

 3. Kirjoita funktion koodi sivun loppuun. Tässä esimerkissä määrittelemme funktion Tilavuus(a; b; c), joka laskee tilavuuden suorakulmaiselle kappaleelle, jonka särmät ovat a, b and c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Sulje Basic-IDE -ikkuna.

  Käyttäjän funktio tallentuu oletusmoduuliin ja on heti käytettävissä. Jos funktiota sovelletaan Calc-asiakirjassa, jota käytetään toisessa tietokoneessa, funktion voi kopioida Calc-asiakirjaan seuraavassa osassa kuvatulla tavalla.

Funktion kopiointi asiakirjaan

Yllä olevassa "Funktion määrittäminen käyttäen LibreOffice Basicia" -ohjeen toisessa vaiheessa napsautetaan Basic-makrot-valintaikkunassa Muokkaa-painiketta. Oletuksena Makro moduulista -kentässä valittuna on Omat makrot - Standard - Module1 -moduuli. Standard-kirjasto sijaitsee paikallisessa käyttäjän kansiossa.

Kun haluat kopioida käyttäjän määrittämän funktion Calcin asiakirjaan:

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic.

 2. Valitse Makro moduulista -kentässä Omat makrot - Standard - Module1 ja napsauta Muokkaa.

 3. Valitse Basic-IDE -ympäristössä käyttäjän määrittämän funktion lähdekoodi ja kopioi se leikepöydälle.

 4. Sulje Basicin kehitysympäristö (IDE).

 5. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic.

 6. Valitse Makro moduulista -kentässä (Calc-asiakirjan nimi) - Standard - Module1. Napsauta Muokkaa.

 7. Liitä leikepöydän sisältö asiakirjan Basic-IDE -kehitysympäristöön, sivun loppuun. (Makrojen korkea suojaustaso voi estää asiakirjakohtaiset makrot ja sallia sovelluskohtaiset.)

Käyttäjän määrittämien funktioiden käyttö LibreOffice Calcissa

Kun funktio Tilavuus(a; b; c) on määritelty Basic-IDE -ympäristössä, sitä voidaan soveltaa kuten varsinaisiakin LibreOffice Calcin funktioita.

 1. Avaa Calc-asiakirja ja syötä luvut, jotka vastaavat funktion parametrejä a, b ja c soluihin A1, B1, and C1.

 2. Asetetaan kohdistin vapaaseen soluun ja kirjoitetaan seuraavaa:

  =Tilavuus(A1;B1;C1)

 3. Funktio lasketaan ja tulos näkyy valitussa solussa.