Tietojen ohjauksen taulukoiden päivittäminen

Jos lähdetaulukon tietoja on muutettu, LibreOffice laskee uudestaan tietojen ohjaustaulukon. Taulukkojen uudelleen laskentaa varten valitaan Tiedot - Tietojen ohjaus - Päivitä. Sama tehdään, kun Excelin Pivot-taulukko tuodaan LibreOffice Calciin.

Open file with example: