Tietojen ohjauksen taulukoiden ryhmittely

Tulokseksi saatavassa tietojen ohjauksen taulukossa voi olla monia erilaisia tietueita. Niitä ryhmittelemällä näkyvää tulosta voidaan parantaa.

  1. Valitse solu tai solualue tietojen ohjauksen taulukossa.

  2. Valitse Tiedot - Ryhmittele ja jäsennä - Ryhmä

Valittujen solujen muotoilusta riippuen joko uusi ryhmä lisätään tietojen ohjauksen taulukkoon tai näkyvissä on joko numeerisille tai päivämäärien arvoille tarkoitettu Ryhmittely-valintaikkuna.

Tietojen ohjauksen taulukko pitää järjestää ryhmittelyä käyttävällä tavalla.

Open file with example: