Tietojen ohjauksen taulukoiden muokkaus

Napsauta yhtä painikkeista, jonka on luotu tietojen ohjauksella ja pidä hiiren painike painettuna. Erityinen merkki tulee esille hiiren osoittimen viereen.

Vetämällä painiketta eri asemaan saman rivin painikkeisiin nähden voidaan sarakkeiden järjestystä vaihtaa. Jos painike vedetään taulukon vasempaan reunaan riviotsikoiden alueelle, voidaan sarake vaihtaa riviksi.

Tietojen ohjaus -valintaikkunassa voidaan vetää painike Sivukentät-alueelle, jolloin syntyy painike ja luetteloruutu tuotettavan tietojen ohjaustaulukon yläosaan. Luetteloruutua voidaan käyttää tietojen ohjaustaulukon suodattamiseen valitun luettelokohdan mukaan. Tuotetun tietojen ohjaustaulukon sisällä voidaan vetää ja pudottaa lisää painikkeita sivukentän suodatinkäyttöön.

Painikkeen poistamiseksi taulukosta se vain vedetään tietojen ohjauksen taulukon ulkopuolelle. Hiiren näppäin vapautetaan, kun hiiren osoitin taulukolla muuttuu 'ei käytössä' -kuvakkeeksi. Painike poistetaan.

Tietojen ohjauksen taulukon muokkaamiseksi napsautetaan solua taulukon sisällä ja avataan sitten kohdevalikko. Kohdevalikosta valitaan komento Aloita, jolloin näkyviin tulee käytössä olevan tietojen ohjauksen taulukon Tietojen ohjaus -valintaikkuna.

Tietojen ohjauksen taulukossa voidaan käyttää vedä ja pudota tai leikkaa/liitä -komentoja tietokenttien järjestelyyn.

Käyttäjä määräämät nimet kentille, kentän osille, välisummille (joillakin rajauksilla) ja kokonaissummille tietojen ohjauksen taulukoiden sisällä saadaan kirjoittamalla uusi nimi alkuperäisen tilalle.

Open file with example: