Tietojen ohjauksen taulukoiden poisto

Tietojen ohjauksen taulukon poistamiseksi valitaan siitä joku solu ja sitten valitaan Poista kohdevalikosta.

Varoitus-kuvake

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example: