Tietojen ohjauksen taulukoiden luonti

  1. Sijoita kohdistin solualueelle, jossa on arvot sekä rivi- ja sarakeotsikot.

  2. Valitse Tiedot - Tietojen ohjaus - Aloita. Saat esille Valitse lähde -valintaikkunan. Valitse Nykyinen valinta ja hyväksy OK:lla. Taulukon otsikot näkyvät painikkeina Tietojen ohjaus -valintaikkunassa. Vedä painikkeet pudottaen ne tarpeen mukaan joillekin neljästä asettelualueesta: "Sivukentät", "Sarakekentät", "Rivikentät" ja "Tietokentät".

  3. Vedä painikkeita neljälle alueelle tarpeita vastaavasti.

Jos painike vedetään Sivukentät-alueelle, luodaan painike ja luetteloruutu tuotettavan tietojen ohjauksen taulukon yläosaan. Luetteloruutua voidaan käyttää tietojen ohjauksen taulukon suodattamiseen valinnan mukaisesti. Tuotetussa tietojen ohjauksen taulukossa voidaan käyttää vetämistä ja pudottamista toisen sivukentän käyttämiseksi suodattimena.

Jos painike pudotetaan Tietokentät-alueelle, sen nimikkeeseen tulee näkyviin myös aineiston laskennassa käytettävä kaava.

  1. Painikkeiden asemaa voidaan muuttaa milloin tahansa hiirellä.

  2. Painikkeen saa poistettua tietoalueilta vetämälle sen oikealle, lähtöalueelleen.

  3. Tietokenttä-valintaikkuna avataan kaksoisnapsauttamalla painiketta Rivikentät- tai Sarakekentät-alueella. Valintaikkunassa valitaan, missä määrinLibreOffice laskee ja esittää välisummia.

Tietojen ohjauksen valintaikkunasta poistutaan OK:lla. Lisätyksi tulevat Suodatus-painike ja sivuvalitsin jokaista Sivukentät-alueelle pudotettua kenttää kohti. Varsinainen tietojen ohjauksen taulukko tulee edellä mainittujen alle.

Open file with example: