Tietojen ohjaus

Tietojen ohjaus (tunnetaan myös pivot-taulukkona) sallii käyttäjän yhdistää, verrata ja analysoida suuria tietomääriä. Toiminnolla voidaan tarkastella lähdeaineiston erilaisia yhteenvetoja tai esittää kiinnostavan alueen yksityiskohtia sekä luoda raportteja.

Tietojen ohjauksella luotava taulukko on vuorovaikutteinen. Aineistoa voidaan järjestää, siirrellä tai tiivistää erilaisista näkökulmista.

Open file with example: