LibreOffice Calcin virhekoodit

Taulukossa esitetään LibreOffice Calcin virheilmoituksien tiivistelmä. Jos kohdistin viedään soluun, jossa virhe esiintyy, virheilmoitus näkyy tilarivillä.

Virhekoodi

Virheilmoitus

Selitys

###

ei mitään

Solun leveys ei riitä sisällön esittämiseen.

501

virheellinen merkki

Kaavassa oleva merkki ei kelpaa.

502

virheellinen argumentti

Funktion argumentti ei ole kelvollinen. Esimerkiksi negatiivinen luku funktiossa SQRT(), kun pitäisi käyttää funktiota IMSQRT().

503
#NUM!

Virheellinen liukulukuoperaatio

Laskun tulos ylittää asetetut rajat, tapahtuu ylivuoto.

504

Virhe parametriluettelossa

Funktion parametrit eivät ole kelvollisia, esimerkiksi tekstiä numeron tai linkkiosoite soluviitteen sijasta. (Myös argumenttien puute)

508

Virhe: sulkeissa

Puuttuvat sulkee. Esimerkiksi aloittavat sulkeet puuttuvat, on vain päättävät.

509

puuttuva operaattori

Operaattori puuttuu, esimerkiksi "=2(3+4) * ", missä operaattori puuttuu "2" ja "(" välistä.

510

puuttuva muuttuja

Muuttuja puuttuu, esimerkiksi kun kaksi operaattoria on peräkkäin: "=1+*2".

511

puuttuva muuttuja

Funktio vaatii enemmän muuttujia kuin mitä kaavaan on kirjoitettu, esimerkiksi AND() tai OR().

512

liian pitkä kaava

Kääntäjä: kaavassa on enemmän kuin 8192 symbolia (operaattoria, muuttujaa tai sulkumerkkiä).

513

liian pitkä merkkijono

Kääntäjä: kaavassa esiintyvä pitkä nimi vaatii yli 64 KiB tilaa. Tulkki: merkkijono-operaation tulos ylittää kooltaan 64 KiB.

514

sisäinen ylivuoto

Lajittelutoiminnossa ylimäärin numeroarvoja (yläraja 100000) tai laskentapinossa ylivuoto.

516

sisäinen syntaksivirhe

Laskentapinossa ei ole syntaksin vaatimaa matriisia.

517

sisäinen syntaksivirhe

Tuntematon koodi, esimerkiksi dokumentilla uudemman version funktio, jota vanhempaa versiota oleva sovellus ei tunnista.

518

sisäinen syntaksivirhe

Muuttujaa ei löydy

519
#VALUE

Ei tulosta (#ARVO! näkyy solussa, eikä Virhe:519)

Kaava tuottaa määritelmään sopimattoman arvo tai kaavassa viitattu solu sisältää tekstiä numeron asemesta.

520

sisäinen syntaksivirhe

Kääntäjä tuottaa tuntematonta koodia.

521

sisäinen syntaksivirhe

Ei tulosta.

522

kehäviittaus

Kaava viittaa suoraan tai epäsuorasti itseensä eikä Iteroinnit-asetus ole valittuna toiminnossa - LibreOffice Calc - Laskenta.

523

laskenta-algoritmi ei suppene

Funktiolta puuttuu tavoitearvo tai iterointi ei saavuta vähimmäismuutosta asetetulla vaiheiden määrällä.

524
#VIITTAUS!

ei kelvollinen viite

Kääntäjä: sarake- tai rivitunnusta ei tunnisteta. Tulkki: sarake, rivi tai taulukko, jossa viitattu solu olisi, puuttuu.

525
#NIMI?

virheellinen nimi

Tunnusta ei ole pystytty käyttämään, esimerkiksi, kelvoton viite tai verkkotunnus, ei sarake- tai rivitunnusta, ei makroa, väärä desimaalierotin, lisäosaa ei löydy.

526

sisäinen syntaksivirhe

Vanhentunut, ei käytetä enää. Voi esiintyä vanhoissa asiakirjoissa.

527

sisäinen ylivuoto

Tulkki: Viittaukset, kuten solun viittaus soluun, liian sisäkkäisiä.

532
#JAKO/0!

jako nollalla

Jako-operaattori (/), jos nimittäjä on 0
Eräät muutkin funktiot antavat tämän virheen, esimerkiksi:
VARP, kun argumentteja ei ole
STDEVP, kun argumentteja ei ole
VAR, kun argumentteja on alle 2
STDEV, kun argumentteja on alle 2
STANDARDIZE, kun STDEV=0
NORMDIST, kun STDEV=0